Kölscher Arbeitszettel

Ming Arbeedsstell: ………………..
von wu isch bin: ………………….
Nummer für mech aanzeroofe:
hück ham me der:

An
_________________________
_________________________
_________________________

Wo et dröm jeht:
An der Zeddel han ich noch jet draanjehängk: .. Stöck

Bes esu jot un

o luur dat bloß aan, dä Driss kannsde dann behaale

o dun et studiere, wenn de et dann kapeet häs, jieste et mer widder zeröck

o scheck et wigger, wenn de et jläuvs

o roof mech ens aan, et hätt ever ken Ihl

x jiv dinge Sääje dozo

o luur ens no, ob alles stimp

o maach dr Driss selvs

o saach jet dozo, do biss jo esu intellijent

x dun endlich ens arbeede, sorch dä Driss vum Desch

o ungerstötz ming Fulheet un jiv mer no jet Zick

o erinner dech aan onsere Verzäll

x nemm minge Dank aan för dat Erennlure

o ……………………..

beaarbeet: o aanjekumme
o wegjeworfe
o et kütt nix
(wat stimp, dees de aankrüze)

Der Dach, wo ich jet wisse will: hück
Et jrößt janz leev

Einen Kommentar schreiben